Muzikwaliteiten.nl

Zoek

Ga naar de inhoudsopgave

De Methode

Starmaker

Starmaker is een webbased internetmuziekmethode voor klas 1VWO en onderdeel van Muzikwaliteiten.nl

De opbouw van de methode kent een verdeling op basis van een muzikale structuur.
De leerling gebruikt de vormelementen motief, herhaling, variatie, contrast en vorm.
Die gebruikt hij/zij in eenvoudige speelstukken, compositie en improvisatieopdrachten.
Zo wordt de leerling in stappen voorbereid op een uitvoering.
Aan de hand van een muzikaal zelfportret volgt de leerling de voor hem/haar relevante onderdelen van de methode.
Elke leerling volgt de hoofdroute. Klik hier voor een video.

Deze hoofdroute bestaat uit vier hoofdstukken.

Pick up the pieces

Het eerste hoofdstuk behandelt de begrippen motief, herhaling en variatie.
Hier worden als het ware de puzzelstukjes uit een muziekstuk verzameld.
Ook kiest de leerling in dit hoofdstuk een specialisatie waarvoor de basisvaardigheden worden aangeleerd.
De specialisaties zijn: gitaar, basgitaar, keyboard, drums, melodisch slagwerk, blaasinstrumenten, music producing en zang.
In principe gebruikt de leerling het instrument het hele schooljaar.

Open hoofdstuk 1

Get in shape

Het tweede hoofdstuk behandelt de begrippen contrast en vorm.
Met deze begrippen wordt de puzzel compleet gemaakt.
Op het instrument gaan de leerlingen het geleerde in de praktijk brengen.
De vaardigheden om het instrument voldoende te beheersen om in het volgende hoofdstuk te gaan samenspelen, worden aangeleerd.
Er wordt veel individueel geoefend op het gekozen instrument.

Open hoofdstuk 2

Make it work

In het derde hoofdstuk wordt de muziektheorie uit hoofdstuk 1 en 2 herhaald.
De begrippen samenspel en voorbereiding op een uitvoering staan centraal in dit hoofdstuk.
De theorie volgt vanaf nu de praktijk.
Met de complete puzzel gaan de leerlingen zich voorbereiden.
Er wordt vanaf dit moment veel geoefend met speelstukken om de samenspelvaardigheden te trainen.

Open hoofdstuk 3

Be a star

Het laatste hoofdstuk staat in het teken van een gezamenlijk optreden in gekozen bandformaties en muziekgroepjes.
Het geleerde wordt in de praktijk gepresenteerd.
De puzzel is compleet, de voorbereiding is klaar.
De leerling kan trots zijn vaardigheden tonen.

Open hoofdstuk 4

Elk hoofdstuk bestaat uit theorie en specialisatie/praktijkonderdelen.

De theorieonderdelen uit de hoofdroute zijn:

 • Explore (Hier wordt de theorie verkend in een interactieve module)
 • Play (Hier wordt de theorie toegepast in een module met speelstukken)
 • Create (Hier wordt de theorie in het creatieve proces gebruikt)
 • Know (Hier wordt de theoretische kennis getoetst in een interactieve module)


Aan de hand van de resultaten uit het muzikale zelfportret kiest de leerling een van de volgende onderdelen:

 • Challange (Is een keuzemodule voor extra uitdaging)
 • Intense (Is een keuzemodule voor extra verdieping)


De specialisatie/praktijkonderdelen zijn:

 • Gitaar
 • Basgitaar
 • Keyboard
 • Drums
 • Melodisch slagwerk
 • Blaasinstrumenten
 • Zang
 • Music Producing


De specialisatie/praktijkonderdelen volgen een voor dit onderdeel specifieke methode.


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu