Muzikwaliteiten.nl

Zoek

Ga naar de inhoudsopgave

De Methode

Super Star

Super Star is een webbased internetmuziekmethode voor klas 3VWO en onderdeel van Muzikwaliteiten.nl

De Methode bouwt verder aan de bestaande kennis en vaardigheden die verworven zijn in Methode 2 Rising Star.
Door middel van het optreden Shine your light goed te evalueren wordt de te volgen route bepaald.
De leerling bepaalt in overleg met de muziekdocent zijn eigen leerdoelen.
Hierdoor wordt de leerling eigenaar van zijn eigen leerproces, de intrinsieke motivatie speelt hierbij een belangrijke rol.

De hoofdroute bestaat weer uit vier hoofdstukken.

Keep on Moving

In het eerste hoofdstuk wordt door docent en leerling samen in een persoonlijk gesprek en evaluatie bepaald op welke manier en op welk niveau de leerling verder gaat.
De leerling kiest individueel of samen met anderen een muzikale uitdaging en onderwerp en werkt die uit in een concreet plan.
Dit kan een optreden zijn, of een muzikale performance waarbij de leerling of groep onderzoek moet verrichten.
Dit plan wordt duidelijk gemaakt in een zogenaamde Pitch (elevator pitch) voor de klas.
Door de reacties en vragen kunnen de leerlingen het plan eventueel verbeteren of aanpassen.
De Pitch is ook de afsluiting van hoofdstuk 1 en hierbij wordt het creatieve idee beoordeeld met weegfactor 1

Open hoofdstuk 1

Stay Strong

In het tweede hoofdstuk gaat de leerling of groep met de informatie uit de pitch het onderwerp verder uitwerken.
Er wordt onderzoek gedaan, geoefend, ge´mproviseerd en geŰxperimenteerd.
Voor het eind van hoofdstuk 2 wordt over het proces en het resultaat een presentatie gegeven.
In deze presentatie wordt duidelijk hoe de muzikale performance er concreet uit gaat zien.
De voorbereiding met bijbehorende presentatie wordt beoordeeld met weegfactor 2.


Open hoofdstuk 2

You're the Best

In het derde hoofdstuk is alles duidelijk en de puntjes worden op de i gezet.
Alles wordt ingezet ter voorbereiding van de eindperformance.
Het proces wordt vastgelegd door de voorbereidingen en de praktijk te filmen.
Dit heet het Practice gedeelte.
In de gemonteerde film wordt het proces beoordeeld met weegfactor 3

Open hoofdstuk 3

Top of the World

Het laatste hoofdstuk staat in het teken van de eindopdracht.
Na de Pitch, Presentation en Practice volgt de Performance.
Na drie jaar muziek laat de leerling het eindresultaat zien in een laatste muzikale performance.
De performance wordt beoordeeld als product met weegfactor 4

Open hoofdstuk 4

Elk hoofdstuk bestaat uit theorie en specialisatie/praktijkonderdelen.

De theorieonderdelen uit de hoofdroute zijn:

 • Explore (Hier wordt de theorie verkend in een interactieve module)
 • Play (Hier wordt de theorie toegepast in een module met speelstukken)
 • Create (Hier wordt de theorie in het creatieve proces gebruikt)
 • Know (Hier wordt de theoretische kennis getoetst in een interactieve module)


Aan de hand van de resultaten uit het muzikale zelfportret kiest de leerling een van de volgende onderdelen:

 • Challange (Is een keuzemodule voor extra uitdaging)
 • Intense (Is een keuzemodule voor extra verdieping)


De specialisatie/praktijkonderdelen zijn:

 • Gitaar
 • Basgitaar
 • Keyboard
 • Drums
 • Melodisch slagwerk
 • Blaasinstrumenten
 • Zang
 • Music Producing


De specialisatie/praktijkonderdelen volgen een voor dit onderdeel specifieke methode.


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu