Muzikwaliteiten.nl

Zoek

Ga naar de inhoudsopgave

De Methode

Rising Star

Rising Star is een webbased internetmuziekmethode voor klas 2VWO en onderdeel van Muzikwaliteiten.nl

De Methode bouwt verder aan de bestaande kennis en vaardigheden die verworven zijn in Methode 1 Starmaker.
Door middel van het optreden Be A Star goed te evalueren wordt de te volgen route bepaald.
De leerling kan nu kiezen om op het gekozen instrument de daarbij behorende vaardigheden verder te ontwikkelen.
Ook kan de leerling voor een ander instrument kiezen
.
Daarbij volgt de leerling weer een hoofdroute en een route voor verdieping of verbreding.
Ook werkt de leerling dit schooljaar naar een uitvoering (performance/optreden) toe.

De hoofdroute bestaat weer uit vier hoofdstukken.

Stay on track

Het eerste hoofdstuk behandelt de begrippen muzikaal materiaal en ontwikkeling.
In de introductieles is door een evaluatie bepaald op welke manier en op welk niveau de leerling verder gaat.
Hierdoor houden we pas op de plaats, om ook terug te kijken naar de kennis en vaardigheden van schooljaar 1.
Deze kennis en vaardigheden krijgen door herhaling meer verankering.
Ook wordt door de evaluatie ontdekt dat de keuzes die gemaakt zijn, van invloed zijn op het eindresultaat.


Open hoofdstuk 1

Beat the system

In het tweede hoofdstuk gaan we kijken naar de verschillende lagen en samenklanken in de muziek.
Hierbij gaan de leerlingen letterlijk de diepte in.
Ook gaan we proberen verder te kijken dan de nu bestaande regels in de muziek.
Wat heeft het voor de muziek betekend dat muzikanten bestaande regels hebben doorbroken.
Door improvisatie en creatieve opdrachten worden deze gedachten en ontdekkingen gestimuleerd.
Er wordt veel individueel geoefend op het gekozen instrument.

Open hoofdstuk 2

Get it right

In het derde hoofdstuk wordt de muziektheorie uit hoofdstuk 1 en 2 herhaald.
Er wordt veel aandacht besteedt aan samenspel en voorbereiding op een uitvoering.
De begrippen creativiteit en eigenheid staan centraal in dit hoofdstuk.
De theorie volgt vanaf nu weer de praktijk.
Er wordt vanaf dit moment veel geoefend met een grotere keuzevrijheid in de te spelen muziek.

Open hoofdstuk 3

Shine your light

Het laatste hoofdstuk staat wederom in het teken van een gezamenlijk optreden in gekozen bandformaties en muziekgroepjes.
De verdere muzikale ontwikkeling wordt in de praktijk gepresenteerd.
Creativiteit en eigenheid zijn een belangrijk onderdeel van de performances.

Open hoofdstuk 4

Elk hoofdstuk bestaat uit theorie en specialisatie/praktijkonderdelen.

De theorieonderdelen uit de hoofdroute zijn:

 • Explore (Hier wordt de theorie verkend in een interactieve module)
 • Play (Hier wordt de theorie toegepast in een module met speelstukken)
 • Create (Hier wordt de theorie in het creatieve proces gebruikt)
 • Know (Hier wordt de theoretische kennis getoetst in een interactieve module)


Aan de hand van de resultaten uit het muzikale zelfportret kiest de leerling een van de volgende onderdelen:

 • Challange (Is een keuzemodule voor extra uitdaging)
 • Intense (Is een keuzemodule voor extra verdieping)


De specialisatie/praktijkonderdelen zijn:

 • Gitaar
 • Basgitaar
 • Keyboard
 • Drums
 • Melodisch slagwerk
 • Blaasinstrumenten
 • Zang
 • Music Producing


De specialisatie/praktijkonderdelen volgen een voor dit onderdeel specifieke methode.


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu